Bộ ốc đỡ bằng đồng M3

Mã số sản phẩm : AP017
65.000₫


Bộ ốc đỡ bằng đồng

Thông số kỹ thuật:

Chân đực cái 6mm: 10 cái

Chân cái cái 6mm: 10 cái

Chân đực cái 10mm: 10 cái

Chân cái cái 10mm: 10 cái

Chân đực cái 15mm: 10 cái

Bu-lông: 40

Ê-cu: 30

Sản phẩm liên quan