Thiết bị ĐK từ xa RF – Hồng ngoại

Sắp xếp theo:
-3%
Remote điều khiển 4 kênh RF 433mhz 3000m
-3%
Remote điều khiển 4 kênh RF 315mhz 3000M
-3%
Công tắc điều khiển từ xa 2 kênh 12V
-3%
Cảm biến ánh sáng có 2 relay 5V
-3%
Bộ công tắc điều khiển từ xa 1 kênh 1000m
-3%
CÔNG TẮC ĐIỀU KHIỂN TỪ XA RC1P
-3%
CÔNG TẮC ĐIỀU KHIỂN TỪ XA RC1S
-3%
CÔNG TẮC ĐIỀU KHIỂN TỪ XA RC5H
-3%
CÔNG TẮC ĐIỀU KHIỂN TỪ XA RC1A
-3%
CÔNG TẮC ĐIỀU KHIỂN TỪ XA RF02PN
-3%
Công tắc điều khiển từ xa 2 kênh 220V