Đầu côn-Mũi khoan-Lưỡi cưa

Sắp xếp theo:
-1%
Đầu côn đồng đót trục 3.17mm
-1%
Đầu kẹp mũi khoan trục 3mm x 5mm
-1%
Đầu Kẹp Mũi COLLET ER8A 3.17mm
-1%
Đầu Kẹp Mũi COLLET ER11A 3.17mm
-1%
9 bộ đầu kẹp dây 2.8mm
-1%
Bộ 5 mũi khoan tạo đầu âm ốc bằng
-1%
6 bộ đầu kẹp dây 2.8mm
-1%
Đầu côn thép đót trục 8mm
-1%
Mũi khoan âm đầu mũ bằng 10mm
-1%
Bộ mũi khoan tạo âm đầu vít
-1%
Bộ mũi khoan gỗ tạo âm mũ ốc bằng
-1%
Mũi khoan phay Fi 3.175mm trục 3.17mm
-1%
Mũi khoan phay Fi 2mm trục 3.17mm
-1%
Mũi khoan phay Fi 1.5mm trục 3.17mm
-1%
Mũi khoan phay Fi 1mm trục 3.17mm
-1%
Mũi khoan phay Fi 0.8x3 trục 3.17mm
-1%
Đầu côn đồng đót trục 5mm
-1%
Đầu côn đồng đót trục 8mm
-1%
Đầu côn thép đót trục 5mm
-1%
Bộ mũi khoan 0.3-1.2

Bộ mũi khoan 0.3-1.2

108.367₫ 110.000₫