Sản phẩm khuyến mại

Sắp xếp theo:
-3%
Robot điều khiển từ xa

Robot điều khiển từ xa

921.500₫ 950.000₫
-32%
CNC SHIELD V3 cho Arduino

CNC SHIELD V3 cho Arduino

75.000₫ 110.000₫
-3%
Arduino Mega 2560 R3

Arduino Mega 2560 R3

475.300₫ 490.000₫
-3%
Module Bluetooth HC-06 SLAVE

Module Bluetooth HC-06 SLAVE

106.700₫ 110.000₫
-3%
Arduino Pro Mini (Không nạp)

Arduino Pro Mini (Không nạp)

106.700₫ 110.000₫
-3%
Arduino UNO-R3 (Chíp dán)

Arduino UNO-R3 (Chíp dán)

203.700₫ 210.000₫
-3%
Arduino Nano V3.0 (Có nạp)

Arduino Nano V3.0 (Có nạp)

184.300₫ 190.000₫
-3%
Arduino Uno R3 (Chíp cắm)

Arduino Uno R3 (Chíp cắm)

276.450₫ 285.000₫
-3%
Chuông điện 220V kêu reng reng