Sản phẩm khuyến mại

Sắp xếp theo:
-3%
Robot điều khiển từ xa

Robot điều khiển từ xa

921.500₫ 950.000₫
-3%
Arduino Mega 2560 R3

Arduino Mega 2560 R3

310.400₫ 320.000₫
-3%
Module Bluetooth HC-06 SLAVE

Module Bluetooth HC-06 SLAVE

106.700₫ 110.000₫
-3%
Arduino Pro Mini (Không nạp)

Arduino Pro Mini (Không nạp)

106.700₫ 110.000₫
-3%
Arduino UNO-R3 (Chíp dán)

Arduino UNO-R3 (Chíp dán)

160.050₫ 165.000₫
-3%
Arduino Nano V3.0 (Có nạp)

Arduino Nano V3.0 (Có nạp)

155.200₫ 160.000₫
-3%
Arduino Uno R3 (Chíp cắm)

Arduino Uno R3 (Chíp cắm)

237.650₫ 245.000₫
-3%
Chuông điện 220V kêu reng reng