Ứng dụng

Đổi tất cả đuôi file trong một Folder bằng lệnh CMD

  Đoàn Văn Huân - 16/05/2019

Ứng dụng khi cần đổi định dạng file hàng loạt nào đó hoặc khi bạn bị dính virut đổi định dạng file như (.fordan)... Cách này chỉ áp dụng...

Hướng dẫn cài đặt và Crack phần mềm SolidWorks 2016 Full ...

  Đoàn Văn Huân - 16/05/2019

Hướng dẫn cài đặt và Cờ rắc phần mềm SolidWorks 2016 Full bằng hình ảnh Các bạn...

Hướng dẫn sử dụng phần mềm In và xuất file in 3D Simplify3D

  Đoàn Văn Huân - 26/01/2019

Bạn cần 1 chương trình để tạo file in nhựa 3D hiệu quả nhất Mình giới thiệu bạn hướng dẫn dùng phần mềm in 3D Simplify3D hay nhất...

Sử dụng phần mềm ArtCAM Pro 9 để tạo file Gcode rà bề mặt gỗ

  Đoàn Văn Huân - 21/01/2019

Sử dụng phần mềm ArtCAM Pro 9 để tạo file Gcode rà bề mặt gỗ. Bước 1:...

Hướng dẫn tạo app điều khiển led bằng giọng nói thông qua...

  Đoàn Văn Huân - 11/10/2018

Hướng dẫn tạo app điều khiển led bằng giọng nói thông qua App Inventor Mô tả dự án:...

Hướng dẫn điều khiển động cơ bằng ESP8266

  Đoàn Văn Huân - 11/10/2018

Hướng dẫn điều khiển động cơ bằng ESP8266 Mô tả dự án: ...

Khóa điện tự bấm số sử dụng Keypad 4x3

  Đoàn Văn Huân - 11/10/2018

Khóa điện tự bấm số sử dụng Keypad 4x3 1. Phần cứng Keypad 4x3 (Cũng có...

Điều khiển từ xa sử dụng ESP8266 và Arduino

  Đoàn Văn Huân - 11/10/2018

Kết nối điều khiển từ xa sử dụng ESP8266 và Arduino với hệ thống firmware iNut Cảm biến CloudMQTT - 1000 firmware miễn phí ...

Phần mềm lập trình Arduino bằng CloverBlock kéo thả

  Đoàn Văn Huân - 11/10/2018

Phần mềm lập trình Arduino bằng CloverBlock kéo thả Mô tả dự án: ...

Điều khiển từ xa với Arduino và Ethernet Shield

  Vũ Ba Duy - 11/10/2018

Điều khiển từ xa với Arduino và Ethernet Shield Mô tả dự án: Hôm nay mình xin chia xẻ...