Cảm biến bụi GP2Y1014AU0F cho Arduino

Mã số sản phẩm : 1701496
185.000₫ 220.000₫


Mô tả sản phẩm:
Được dùng trong máy lọc không khí
Cảm biến bụi GP2Y1010AU0F

Đặc điểm kỹ thuật:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/412700/SHARP/GP2Y1010AU0F.html
 
Sản phẩm bao gồm:

1, Cảm biến bụi GP2Y1010AU0F (1)

2, Điện trở 150ohm (1)

3, Tụ điện: 220uF (1)

4, cáp 6pin (1)

Tổng quan
 
Chủ đạo của cảm biến bụi quang (GP2Y1010AU0F) trong việc phát hiện các hạt rất tốt, chẳng hạn như khói thuốc lá đạt hiệu quả cao.
 Vì vậy nó thường được sử dụng trong các hệ thống lọc không khí.
Nguyên lý: ánh sáng hồng ngoại đi ốt phát quang và phototransistor, theo đường chéo sắp xếp để cho phép nó phát hiện bụi ánh sáng phản xạ trong không khí.
Các cảm biến có mức tiêu thụ hiện nay rất thấp (tối đa 20mA, thường là 11mA), cảm biến nó biến thiên điện áp tới 7VDC. Đầu ra là một điện áp tương tự tỷ lệ với nồng độ bụi nhạy đo là 0.5V/0.1mg/m3.
 
Thông số kỹ thuật
 
Điện áp cung cấp điện: 5-7V
Dòng tiêu thụ: 20mA tối đa
Các hạt nhỏ nhất giá trị phát hiện: 0.8 m
Độ nhạy: 0.5V / (0.1mg / m3)
Điện áp không khí sạch: 0.9V typ.
Nhiệt độ làm việc: -10 ~ 65 ℃
Nhiệt độ bảo quản: -20 ~ 80 ℃
Thời gian hoạt động: 5 năm
Kích thước: 46mm × 30mm × 17.6mm
Trọng lượng: 15g
 
Nguyên tắc phát hiện
Nguyên tắc là như sau, cảm biến có một lỗ, cho phép không khí tự do chảy qua các phát xạ ánh sáng LED hướng bằng cách phát hiện ánh sáng trong không khí sau khi khúc xạ bụi để xác định nội dung của bụi.
 
Sử dụng Code kiểm tra:

int dustPin=0;

float dustVal=0;

int ledPower=2;

int delayTime=280;

int delayTime2=40;

float offTime=9680;

void setup(){

Serial.begin(9600);

pinMode(ledPower,OUTPUT);

pinMode(dustPin, INPUT);

}

 

void loop(){

// ledPower is any digital pin on the arduino connected to Pin 3 on the sensor

digitalWrite(ledPower,LOW); 

delayMicroseconds(delayTime);

dustVal=analogRead(dustPin); 

delayMicroseconds(delayTime2);

digitalWrite(ledPower,HIGH); 

delayMicroseconds(offTime);

 

delay(1000);

if (dustVal>36.455)

Serial.println((float(dustVal/1024)-0.0356)*120000*0.035);

}

Thông số đánh giá chất lượng không khí

Các dữ liệu kết quả kiểm tra và kiểm soát chất lượng không khí:
3000 = rất nghèo
1050-3000 = nghèo
300-1050 = chung
150-300 = Tốt
75-150 = tốt
0-75 = Rất tốt

Liên hệ:

  • Website:https://giaiphapchung.vn
  • Đ/c: 18/655 Nguyễn Văn Linh-P.Vĩnh Niệm-Lê Chân-Hải Phòng
  • Email: giaiphapchung68@gmail.com
  • Hotline: 0936824969

Sản phẩm liên quan