Giắc đực - 5.5MM có dây 15cm

Mã số sản phẩm : AP081
6.000₫


Thông số kỹ thuật:
Đầu dây nguồn đực 5,5mm

Sản phẩm liên quan