Đầu kẹp dây điện

Mã số sản phẩm : 1701531
12.000₫


Chỉ cần bấm và đưa dây vào, thế là đã nối được dây. Một đầu ở cuối thì bạn hàn cố định lại

Giá sản phẩm tính là 1 đôi

Sản phẩm liên quan