Đầu nối HDMI - HDMI 2 đầu âm

Mã số sản phẩm : SP72
35.000₫


Giúp bạn nối 2 dây HDMI thêm dài ra

Sản phẩm liên quan