Dây chia nguồn DC 5,5mm

Mã số sản phẩm : 1701385
40.000₫


Cỡ đầu giắc 5,5mm

Dây chia nguồn camera 1 ra 8

dây nguồn camera

dây nguồn DC 1 ra 8

Sản phẩm liên quan