Dây nguồn

Mã số sản phẩm : SP371
10.000₫


Dây nguồn cũ từ thiết bị nội địa lấy ra, dây chất lượng cao, an toàn, mới 90%. 

Kích thước: 1.5m

Sản phẩm liên quan