Giắc cái DC 5.5mm

Mã số sản phẩm : 1701260
5.000₫


Thông số kỹ thuật:
Giắc cái 5,5mm

Sản phẩm liên quan