Giắc đực DC 5.5mm

Mã số sản phẩm : 1701263
5.000₫


Thông số kỹ thuật:
Giắc đực 5,5mm

Sản phẩm liên quan