IC 74HC138

Mã số sản phẩm : AP072
5.000₫


*GIỚI THIỆU:


IC 74HC138 là bộ giải mã địa chỉ với 3 đầu vào (A0,A1,A2) và 8 đầu ra phủ định (Y0 đến Y7). Nó có 3 đầu vào cho phép: 2 đầu vào tích cực mức thấp (1E,2E) và 1 đầu vào tích cực mức cao (E3). Tất cả các đầu ra của 74HC138 sẽ ở mức cao trừ khi E1 ở mức thấp và E3 ở mức cao. Khi các đầu vào 1E, 2E ở mức thấp và E3 ở mức cao thì đầu ra của 74HC138 sẽ được quyết định bởi đầu vào. 
*CẤU TRÚC:
Sơ đồ chân
 
A0
 *CHỨC NĂNG:
 
 
Bảng chức năng của IC 74HC138
 
Chú thích:    H: mức cao
                   L: mức thấp
                   X: không làm việc
 
 
 
*CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA 74HC138:
· Số driver đầu ra: 10 LSTTL Loads.
· Các giao diện đầu ra tới CMOS, NMOS và TTL.
· Dải điện áp hoạt động: 2V đến 6V.
· Dòng điện vào thấp khoảng 10^-6 A.
· Khả năng loại trừ tạp âm cao trong CMOS Devices.
· Phù hợp với những yêu cầu đã được đặt ra bởi JEDEC theo chuẩn 7A.
· Đặc trưng ESD: HBM > 2000V – machine model > 200V.
· Độ phức tạp của chip: 100 FETs hoặc 29 cổng tương đương.
 
Tôi lấy ví dụ về cách sử dụng IC 74HC138
- IC 74HC138 có 3 đầu vào, 3 đầu vào này giải mã ra 8 đầu ra. (2 mũ 3 bằng 8).
- Đầu tiên chúng ta nối 3 chân đầu vào của 74HC138 với 3 chân P1_1, P1_2, P1_3 của 89C5x. Các chân chọn chip của 74HC138 chúng ta mắc sao cho nó luôn được kích hoạt (chân 4,5 mắc lên GND. chân 6 mắc VCC)
- Mắc 8 đèn LED vào 8 đầu ra, mắc sao cho khi đầu ra của 74138 ở mức 0V thì LED sáng.
- Lập trình với 89C5x, xuất ra 3 chân lần lượt là 000, trễ 1s. 001 trễ 1s, 010, trễ 1s... cứ thế cho đến 111.
- Quan sát LED đầu ra chúng ta sẽ thấy các LED sẽ sáng thứ tự từng cái một. Như vậy là mạch đã hoạt động, giải mã đã thành công.
 

 

Sản phẩm liên quan