IC NE555 time

Mã số sản phẩm : AP071
5.000₫


Thông số kỹ thuật:

IC NE555 time: 8 chân

Hoặc LM555 cùng loại

Sản phẩm liên quan