Nút nhấn 8x8mm

Mã số sản phẩm : 1701275
2.000₫


Thông số kỹ thuật:
Nút nhấn 8.5x8.5mm

Loại màu Trắng và Xanh là nút khóa.

loại màu Đen là nút đề.

Sản phẩm liên quan