Ổn áp 12V - 7812 (Chân)

Mã số sản phẩm : AL012
3.000₫


Thông số kỹ thuật:
Ổn áp 12V - 7812 (Chân)

Sản phẩm liên quan