Ổn áp 12V - 7812 (dán)

Mã số sản phẩm : AL013
5.000₫


Thông số kỹ thuật:
Ổn áp 12V - 7812 (dán)

Sản phẩm liên quan