Ổn áp 5V - 7805 (Chân)

Mã số sản phẩm : AL010
5.000₫


Thông số kỹ thuật:
Ổn áp 5V - 7805 (Chân)

Sản phẩm liên quan