Sò nhiệt 12v 6A Tec1- 12706

Mã số sản phẩm : AP020
65.000₫ 75.000₫


Thông số kỹ thuật:
Sò nhiệt 12v 6A Tec1- 12706

Sò nóng lạnh Peltier TEC1-12706

 Technical Specification:

  • Size 40x40x3.8mm (WxDxH)
  • Imax 6A
  • Umax 15.4V
  • Qmax (ΔT =0) 51.4W ΔT max. = 68°C

Sản phẩm liên quan