Thiếc hàn cuộn nhỏ

Mã số sản phẩm : AL017
5.000₫


Thông số kỹ thuật:
Thiếc hàn cuộn nhỏ

Sản phẩm liên quan