Thiết bị báo nghiêng- báo đổ qua tin nhắn sim

Mã số sản phẩm : 1910001
4.000.000₫


Thiết bị báo nghiêng- báo đổ theo góc độ yêu cầu và có thời gian báo trễ sau khi nghiêng góc đó. Khi bị nghiêng sẽ có thông báo tin nhắn về sđt được lựa chọn

Sản phẩm liên quan