Module 1 relay 5V input: cao/thấp

Mã số sản phẩm : BT017
55.000₫


Module 1 relay 5V input: cao/thấp

1. Module điều khiển 1 Relay (Rơ le)

2. Có thể dùng vi điều khiển để điều khiển Relay đóng cắt các thiết bị gia dụng

3. Có thể điều khiển thiết bị điện DC hoặc AC với dòng tiếp điểm <10A

4. Kích hoạt điều khiển Relay bằng mức cao/ thấp.

Sản phẩm liên quan