Bộ chuyển đổi góc vuông DC 5.5 sang 8 đầu DC

Mã số sản phẩm : 1702144
50.000₫


Bộ chuyển đổi góc vuông DC 5.5 sang 8 đầu DC

Đầu chính là cỡ 5.5mm chuyển sang 8 đầu với các cỡ phổ thông khác

Sản phẩm liên quan