Cửa thông minh điều khiển bằng thẻ từ

16/07/2019
cua-thong-minh-dieu-khien-bang-the-tu

I. Giới thiệu

Hôm nay, mình sẽ chia sẻ về cách sử dụng module RFID để làm cửa thông minh tự động đóng mở bằng thẻ từ nhé laugh Vậy chức năng của module RFID là gì?

Module RFID RC522 sử dụng IC MFRC522 của Phillip dùng để đọc và ghi dữ liệu cho thẻ NFC tần số 13.56mhz, với mức giá rẻ (khoảng 90k hoy smiley ), thiết kế nhỏ gọn, module này là sự lựa chọn hàng đầu cho các ứng dụng về ghi đọc thẻ RFID.

Sau đây là 1 vài hình ảnh về em nó: 

II. Chuẩn bị

 

 • 1 x Arduino UNO 
 • 1 x Module RFID 
 • 1 x Servo 90g ( để điều khiển cửa đóng mở )

Đã có 1 bài viết của anh Nguyen Manh Hung nói về module RFID rồi á, nhưng anh ấy sử dụng thư viện MFRC522. Mình sẽ chỉ cho các bạn 1 thư viện dễ sử dụng hơn, đó là thư viện RFID, các bạn có thể tải tại đây

III. Nối dây

Arduino UNO Module RFID Servo
11  MOSI  
12 MISO  
13 SCK  
10 SDA  
9 RST  
3.3V 3.3V  
GND GND GND
5V   5V

IV. Code thoai

 
 1. /*
 2. * MOSI: Pin 11 / ICSP-4
 3. * MISO: Pin 12 / ICSP-1
 4. * SCK: Pin 13 / ISCP-3
 5. * SS: Pin 10
 6. * RST: Pin 9
 7. */
 8.  
 9. #include <Servo.h>
 10. #include <SPI.h>
 11. #include <RFID.h>
 12.  
 13. #define SS_PIN 10
 14. #define RST_PIN 9
 15. Servo myservo;
 16. RFID rfid(SS_PIN, RST_PIN);
 17.  
 18. unsigned char reading_card[5]; // Mảng đọc mã card
 19. unsigned char master[5] = { 134, 138, 22, 126, 100 }; // Mã Card phù hợp để mở cửa
 20. unsigned char slave[5] = { 246, 253, 148, 53, 170 }; // Mã Card phù hợp để đóng cửa
 21.  
 22. unsigned char i, j;
 23.  
 24. void setup()
 25. {
 26.  
 27. myservo.attach(8);
 28. Serial.begin(9600);
 29. SPI.begin();
 30. rfid.init();
 31. myservo.write(30);
 32. }
 33.  
 34. void loop()
 35. {
 36. if (rfid.isCard()) {
 37. if (rfid.readCardSerial()) // Nếu có thẻ
 38. {
 39.  
 40. for (i = 0; i < 5; i++) {
 41.  
 42. reading_card[i] = rfid.serNum[i]; //Lưu mã thẻ đọc được vào mảng reading_card
 43. }
 44. Serial.println();
 45. //verification
 46. for (i = 0; i < 5; i++) {
 47. //So sáng từng phần tử của mảng reading_card với mảng master
 48. if (reading_card[i] != master[i]) //Nếu có 1 phần tử bất kỳ nào không phù hợp...thỳ thoát vòng lặp, lúc này ta nhận được giá trị của i
 49. {
 50. break;
 51. }
 52. }
 53. // Tương tự với thẻ Slave
 54. for (j = 0; j < 5; j++) {
 55. if (reading_card[i] != slave[i]) {
 56. break;
 57. }
 58. }
 59. if (i == 5) // Nếu các phần tử của màng reading_card phù hợp hết với mảng master thì lúc này i chạy đến 5
 60. {
 61. myservo.write(180); // đóng cửa
 62. }
 63. if (j == 5) {
 64. myservo.write(30); // mở cửa
 65. }
 66. }
 67. rfid.halt();
 68. }
 69. }

Rất đơn giản phải không nào? Chúc các bạn thành công !!! wink

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN