DỰ ÁN NHÀ MÀNG THÔNG MINH

09/10/2018
du-an-nha-mang-thong-minh

Mô tả 

  Với sự thay đổi khí hậu nghiêm trọng ngày nay, thì việc chăm sóc cây trồng phát triển tốt cũng gặp không ít trở ngại.

Ví dụ: Ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc sinh trưởng của hoa. Chính vì vậy chúng tôi đã tạo ra 1 ứng dụng mới cho việc phát triển và sinh trưởng cho cây hoa trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt với điều kiện tốt nhất, đó là thiết bị điện điều khiển 1 relay từ xa qua Internet để bật tắt đèn điều chỉnh độ sáng cho cây một cách chính xác và nhanh nhất thông qua mạch iNut cảm biến.

Chuẩn bị
  Trước khi bắt đầu, bạn hãy cài đặt môi trường của iNut 

 • Trên điện thoại di động:
 • iNut (các bạn search trong apple store hoặc google play từ khóa inut là ra). Tải về trên Apple Store, tải về ở Google Play.
 • App này là app dùng để cài đặt các thiết bị iNut (bao gồm iNut PLC và các loại thiết bị khác trong hệ sinh thái iNut Platform) lên Internet.
 • Trên máy tính:
 • Git
 • NodeJS (mirror)

Phần cứng

 • iNut - Cảm biến (hoặc tự chuẩn bị thêm một con NodeMCU khác và nạp firmware theo hướng dẫn này)
 • Arduino Uno
 • Cảm biến DHT11
 • Cảm biến ánh sáng TEPT5700
 • Module rơ-le 5V kích hoạt ở mức thấp

Nối chân

 

Arduino Uno iNut cảm biến Cảm biến DHT11 Cảm biến sáng sáng Module relay
A4 D1      
A5 D2      
GND GND GND GND GND
5V Vin

+

VCC VCC
2   S    
12       IN1
A0     A0  


  
Lưu ý:  Đối với iNut Tin học trẻ không cần nối dây chỉ việc ráp chồng lên

Code mẫu
Bạn cần chuẩn bị thư viện sau :

 • Thư viện iNut cho Arduino (file zip)
 • Thư viện cảm biến DHT11 (file zip)
 1. #include <iNut.h>
 2. #include "DHT.h" 
 3.  
 4. iNut sensor;
 5.  
 6. #define OFF   HIGH
 7. #define ON    LOW
 8.  
 9. const int LIGHT = A0;       //Chân analog của ánh sáng
 10. const int RELAY = 12;       //Chân digital của relay
 11. const int DHTPIN = 2;       //Đọc dữ liệu từ DHT11 ở chân 2 trên mạch Arduino
 12. const int DHTTYPE = DHT11;  //Khai báo loại cảm biến, có 2 loại là DHT11 và DHT22
 13. unsigned long time = 0;
 14.  
 15. DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
 16.  
 17.  
 18.  
 19. void setup() {
 20.   Serial.begin(115200); //bật baudrate ở mức 115200
 21.   //Khai báo số lượng luồn cảm biến 
 22.   sensor.setup(4); //Sẽ có 04 luồn cảm biến. Mở cổng inut
 23.   dht.begin();
 24.   pinMode(RELAY, OUTPUT); 
 25.   digitalWrite(RELAY, OFF);
 26.   sensor.addCommand("RELAY", RelayFunction); 
 27.   Serial.println(F("San sang nhan lenh"));
 28. }
 29. void RelayFunction(){
 30.   char *arg = sensor.next();
 31.   if (strcmp(arg, "ON") == 0) { //nếu tham số 1 là ON. RELAY ON. Thì bật
 32.     digitalWrite(RELAY, ON);
 33.     Serial.println(F("Bat"));
 34.   } else if (strcmp(arg, "OFF") == 0) { // RELAY OFF. Thì tắt
 35.     digitalWrite(RELAY, OFF);
 36.     Serial.println(F("Tat"));
 37.   } else {
 38.     Serial.println(F("Khong nam trong tap hop lenh"));
 39.   }
 40. }
 41. void loop() {
 42.   static float temperature = 0;
 43.   static float humidity = 0;
 44.   int light = analogRead(LIGHT); // Đọc ánh sáng
 45.    if ( (unsigned long) (millis() - time) > 2000  )
 46.   {
 47.        temperature = dht.readTemperature(); //Đọc nhiệt độ
 48.        humidity = dht.readHumidity();    //Đọc độ ẩm
 49.        Serial.println(F("Nhiet do: "));
 50.        Serial.println(temperature);
 51.        Serial.println(F("Do am: "));
 52.        Serial.println(humidity);
 53.        Serial.println(F("Anh sang: "));
 54.        Serial.println(light);
 55.        time = millis();
 56.   }
 57.    sensor.setValue(0,digitalRead(RELAY));
 58.    sensor.setValue(1,temperature);
 59.    sensor.setValue(2,humidity);
 60.    sensor.setValue(3,light);
 61.    sensor.loop();
 62. }

Các bạn cài đặt thiết bị iNut và iNut Node-RED IDE.

 • Cài đặt mạng cho iNut Cảm biến: các bạn xem hướng dẫn tại link này http://goo.gl/1phGcG
 • Cài đặt iNut Node-RED IDE: các bạn xem hướng dẫn tại link này:  http://goo.gl/VDfxLZ

Sau khi cài đặt xong rồi, bạn mở chương trình iNut Node-RED IDE tại địa chỉ http://localhost:1880... 

Để xem giao diện cơ bạn mình đã làm mẫu và đăng tải lên đây các bạn làm như sau:

Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm các bài viết theo từ khóa mà bạn muốn. Số lượng giải pháp ví dụ sẽ được tăng dần theo thời gian

Để liệt kê hết toàn bộ giải pháp, bạn gõ từ khóa iNut như trong ví dụ:

Click vào nút Add to Node-RED ở bài ví dụ [Giải pháp][iNut cảm biến][Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng + 1 relay], chúng ta có được ví dụ mẫu như sau:

Bây giờ bạn mở phần mềm iNut trên điện thoại di động, di chuyển vào mục Tài khoản > Chia sẻ thiết bị > Chọn thiết bị bạn muốn Chia sẻ > Quét mã QRcode để chia sẻ thiết bị. Và tương ứng trên iNut Node-RED IDE, bạn mở menu và chọn Import from iNut và làm tương tự như bài hướng dẫn này: http://goo.gl/VDfxLZ...

Và cuối cùng giao diện chúng ta sẽ như thế này

 

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN