Ebook nâng cao cho không gian 3D

14/06/2019
ebook-nang-cao-cho-khong-gian-3d

Lập trình điều khiển arduino

 Với cuốn sách này sẽ giúp ai đang nghiên cứu về lĩnh vực điều khiển lập trình arduino và Kinect và huy vọng đây là cuốn sách bổ ích dành cho các bạn.

Tải ebook

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN