Hướng dẫn nạp code Attiny13 bằng arduino Uno

14/09/2022
huong-dan-nap-code-attiny13-bang-arduino-uno

Hướng dẫn nạp code Attiny13 bằng arduino Uno

Thứ tự chân kết nối với arduino như sau:

ATTINY13 Chức năng 1 Chức năng 2 Arduino Uno
1 Reset T5 (Reset) 10
2 CLK T3 (In/Out)  
3   T4 (In/Out)  
4 GND    
5 MOSI T0 (In/Out) 11
6 MISO T1 (In/Out) 12
7 SCK T2 (In/Out) 13
8 5V    
  1. Mở Arduino để nạp: Vào File --> Examp --> 11. Arduino ISP --> Nạp vào arduino.
  2. Vào File --> Frefe... --> dán đường dẫn này vào: https://raw.githubusercontent.com/sleemanj/optiboot/master/dists/package_gogo_diy_attiny_index.json
  3. Vào Tool --> Board..--> Board Manager  --> Gõ ATTiny vào phần tìm kiểm để tải về. Instal.
  4. Vào Tool --> Board..--> DIY Attiny --> Attiny13
  5. Vào Tool --> Proce...Speed: 1.2Mhz
  6. Vào Tool --> Programer --> Arduino as ISP
  7. Mở chương trình và nạp code: Chú ý các chân In/Out ký hiệu 0 đến 4
  8. Bấm Upload bằng mũi tên như nạp bình thường
Bình luận (1)
binh-luan

Hello World! https://fil4bz.com?hs=c226e516c2dd5b8d8b2547a74b96eab8&

14/09/2022

u27f34
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN