Kinh nghiệm nạp code cho esp32_Cam

25/03/2023
kinh-nghiem-nap-code-cho-esp32-cam

Kinh nghiệm nạp code cho esp32_Cam

Sử dụng mạch nạp https://giaiphapchung.vn/board-nap-ft232rl-arduino-mau-xanh

 

Cắm chân TX và RX như hình

 

Chú ý: Khi nạp thì Chân IO0 nối GND, nạp xong tháo ra. Khi nạp, bắt đầu Connecting..... thì bấm Reset trên ESP32_CAM thì nó mới nnạp, không thì hay báo lỗi kết nối.

Code nạp thường vẫn lấy từ Example của ESP32 (CameraWebServer) sau đó chỉnh sửa theo nhu cầu.

Khi nạp code xong, nó kết nối với Wifi xong thì mở monitor ra, bấm reset nó chạy và xem địa chỉ IP, copy địa chỉ đó vào trình duyệt web để xem hình

Đường dẫn file cài ESP32:

C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.7

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN