Ebook LẬP TRÌNH ARDUINO ĐIỀU KHIỂN BẰNG ANDROID

14/06/2019
ebook-lap-trinh-arduino-dieu-khien-bang-android

Lập trình điều khiển arduino

    Với cuốn sách này sẽ giúp ai đang nghiên cứu về lĩnh vực điều khiển Lập Trình Arduino và có một số ví dụ cơ bản kết nối với điện thoại sử dụng hệ điều hành Android trong ebook... và huy vọng đây là cuốn sách bổ ích dành cho các bạn.

Tải ebook hướng dẫn

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN