Led Ma trận 8x8

Mã số sản phẩm : AM019
35.000₫


Led ma trận 8x8  gồm 64 LED mắc thành ma trận 8x8.

Mỗi LED có kích thước 5mm.Sơ đồ chân LED matrix 5mm 8x8

 

Sản phẩm liên quan