Một số thủ thuật lọc dữ liệu trong Excel

01/08/2020
mot-so-thu-thuat-loc-du-lieu-trong-excel

Một số thủ thuật lọc dữ liệu trong Excel

1. Loại bỏ công thức ở ô không cần thiết

Ví dụ: Cần sao chép giá trị 1 cột sang 1 cột mới, trong cột đầu tiên lại có ô trống. Kết quả ô mới trả về "-". Vậy làm mất dấu này thì ta dùng 1 thủ thuật như sau:

=IF(G2>0,G2,"sai")

Vậy là ô không có dữ liệu trả về chữ "sai"

Dùng công cụ Repeat Find để xóa chữ này đi là xong

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN