NRA - Phần 1: Bật tắt led đơn giản trên Web

16/07/2019
nra-phan-1-bat-tat-led-don-gian-tren-web

Lâu rồi mới có thời gian nghịch với Raspi và Arduino. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn những sức mạnh của sự kết hợp giữa Nodejs (N), Raspberry Pi (R), Arduino (A). Ở đây các bạn sẽ điều khiển, thu thập dữ liệu, làm được rất nhiều thứ với arduino và raspberry pi trên website một cách đơn giản và chuyên nghiệp. Đã có nhiều bài viết trên Arduino.vn nói về việc điều khiển bằng Nodejs nhưng hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn thư viện khác để sử dụng đa dạng hơn.

Bài đầu tiên này, mình sẽ hướng dẫn các bạn một số cơ bản, và một ví dụ bài điều khiển led cổ điển. Tiếp tục xem nhé!!! devil

1

Bước 1: Thiết lập môi trường

Chúng ta sẽ làm việc trên môi trường nodejs trong Raspi. Để cài đặt nodejs các bạn tham khảo bài viết của anh Việt Anh.

Hoặc có thể làm theo mình:

 
 1. sudo apt-get update
 
 1. sudo apt-get upgrade

- Tải  Nodejs mới nhất:

 
 1. curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -

- Install nó nhé

 
 1. sudo apt-get install -y nodejs

- Xem phiên bản:

 
 1. node -v

- Tiếp theo bạn sẽ cài thêm một số module để làm web cũng như giao tiếp Serial

 
 1. npm install express socket.io ejs serialport

express, ejs : giúp chúng ta tạo được một trang web

socket.io: dùng để tạo  web realtime 

serialport: module dùng để giao tiếp với cổng serial 

Dĩ nhiên các bạn cũng có thể làm những điều này trên máy windown hay MacOS mà không cần phải raspberry pi, nhưng ở đây mình hướng dẫn bạn làm trên Pi vì sẽ ứng dụng tiện, tốt hơn ở những chức năng khác.

 

2

Bước 2: Lắp mạch

Đơn giản: các bạn chỉ cần cắm Arduino vào Raspi qua cổng USB thôi cool

3

Bước 3: Giải thích

Nguyên lí của bài vi dụ này:

 • Người dùng sẽ truy cập vào trang web client và click vào nút bật đèn, nhờ socketio nên sự kiện được cập nhật ngay lập tức phát về phía server.
 • Phía server sẽ nhận được và gửi dữ liệu điều khiển cho công Serial mà ở đây là arduino.
 • Cùng lúc đó phía server cũng gửi lại trạng thái bật đèn cho các client, nên khi chũng ta mở một tab khác thì sẽ cập nhật được trạng thái đèn đang bật.
 • Raspberry có nhiệp vụ chạy file server.js để tạo server.

4

Bươc 4: Code Code

1. Server

- Các bạn tạo thư mục test

 
 1. mkdir test
 
 1. cd test

-  Tạo project nodejs

 
 1. npm init -y

- Install các module như  trên

 
 1. npm install express socket.io ejs serialport

- tạo file server.js (mình sẽ hướng dẫn kĩ trong code nha wink)

 
 1. //**********Thiet lap server can ban***********//
 2. const express = require("express");
 3. const app = express();
 4. const io = require("socket.io")(server);
 5.  
 6. app.use(express.static("./public")); //noi dat cac file css, script.js
 7. app.set("view engine","ejs"); //File html cua minh se la ejs
 8. app.set("views","./views"); //dat vao tong thu muc views
 9.  
 10. const server = require("http").Server(app);
 11. server.listen(3000); //cong port 3000
 12.  
 13. //*********su dung module serialport*******?//
 14. var SerialPort = require("serialport").SerialPort
 15. var serialPort = new SerialPort("/dev/ttyACM0", { baudrate: 115200 });
 16.  
 17. var status = 0; //trang thai ban dau la tat den
 18.  
 19. app.get('/',(req, res) => {
 20. res.render("home");
 21. });
 22. io.sockets.on('connection', function (socket) { //khi cac client ket noi
 23. socket.on('led', function (data) {
 24. if(status){
 25. status = 0;
 26. serialPort.write(status); //gui du lieu cho serrial port
 27. io.sockets.emit('led', {value: status}); //phat cho tat cac cac client
 28. }else{
 29. status = 1;
 30. serialPort.write(status);
 31. io.sockets.emit('led', {value: status});
 32. }
 33.  
 34. });
 35.  
 36. });
 37. console.log("running");

2. Client

- Các bạn tạo một thư mục views trong test

- tạo file home.ejs:

 
 1. <!DOCTYPE html>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>Tudc</title>
 5. <meta name="viewport" content="width=400px" />
 6.  
 7. <script src="socket.io/socket.io.js"></script>
 8.  
 9. </head>
 10. <body>
 11. <button id="btn" value="Bat Den"></button>
 12.  
 13. <script type="text/javascript">
 14. var socket = io("http://localhost:3000");
 15.  
 16. socket.on('led', function (data) {
 17. if(data){
 18. document.getElementById("btn").value = "Tat den";
 19. } else {
 20. document.getElementById("btn").value = "Bat den";
 21. }
 22.  
 23.  
 24. });
 25.  
 26. $(#btn).click(function(){
 27. socket.emit('led');
 28. })
 29. </script>
 30. </body>
 31. </html>

3. Arduino

 
 1. void setup()
 2. {
 3. Serial.begin(115200);
 4. }
 5. void loop()
 6. {
 7. while(!Serial.available()); //wait until a byte was received
 8. digitalWrite(13,Serial.read());
 9. }

Vậy là xong rồi đó!! Test nào laugh

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN