GAME-ST7565 - Làm Game xe tăng với Arduino

07/08/2019
game-st7565-lam-game-xe-tang-voi-arduino

Hôm nay sẽ là Game xe tăng – TANK WAR – tựa Game quen thuộc nhưng đầy hấp hẫn. Điểm đặc biệt là bạn có chơi ở chế độ cân TEAM 1-25 cực FUN devil.

1

TANK WAR

Sử dụng 4 nút điều khiển hướng để di chuyển xe tăng của ta, nhấn OK để khai hỏa.

Thuộc tính: Mỗi xe tăng chỉ được bắn 1 phát một cho đến khi đạn bay đến hết Biên thì mới được phép khai hỏa lần 2. Tốc độ của đạn và xe tăng của ta nhanh hơn so với địch.

Hỗ trợ xây xựng MAP theo sở thích, có thể tùy chỉnh số lượng địch là các ưu điểm của phiên bản này.

2

Chuẩn bị phần cứng.

Tải về thư viện đồ họa

Bạn hãy tải về thư viện tại bài viết

ST7565 | Hướng dẫn sử dụng glcd ST7565 homephone và chia sẻ thư viện

Chuẩn bị phần cứng

 • Arduino chip atm328 trở lên, mình sử dụng arduino uno r3
 • Lcd st7565 128x64 homephone spi
 • Nút bấm: 6 nút

Nối mạch

Bạn hãy tham khảo cách nối mạch và nút bấm tại bài viết giới thiệu lcd nhé:

3

CODE

Bạn có thể cần đọc các bài viết về quản lí đối tượng Game :

Các kĩ năng lập trình mình sẽ không giới thiệu nữa.

Đây là Soure code hoàn thiện cuối cùng của mình, các bạn tải về rồi chiến thui.

Mình cũng đã ghi chú rất chi tiết trong quá trình làm game, hãy đọc nó để hiểu thêm ý tưởng của mình nhé.

 1. /////////
 2.  
 3. ////////
 4. ////////
 5. // GAME NÀY ĐƯỢC VIẾT BỞI :PHÙNG THÁI SƠN-10:28pm 5/9/2016
 6. // GAME ĐƯỢC UP CHÍNH THỨC TẠI ARDUINO.VN 4/2/2017
 7. //SỬ DỤNG 6 BUTTON NỐI PULLUP
 8. // VÀO HÀM setup, ve_nen, ĐỂ CÀI ĐẶT THEO SỞ THÍCH NHÉ
 9. //không bấm quá nhiều nút cùng lúc
 10. #include "ST7565_homephone.h"
 11. // add a bitmap library of a 16x16 fruit icon
 12. #include "bmps.h"
 13. ST7565 lcd(3, 4, 5, 6);
 14. //cài đặt chân input
 15. #define fight_b A5
 16. #define select_b A4
 17. #define right_b A3
 18. #define up_b A2
 19. #define left_b A1
 20. #define down_b A0
 21.  
 22. const static unsigned char __attribute__((progmem)) tank_ta_6x6[] = {
 23.  
 24. /* page 0 (lines 0-7) */
 25. 0x3f, 0x3f, 0x3f, 0x3f, 0xc, 0xc,
 26. };
 27. const static unsigned char __attribute__((progmem)) tank_dich_6x6[] = {
 28.  
 29. /* page 0 (lines 0-7) */
 30. 0x33, 0x33, 0x3f, 0x3f, 0xc, 0xc,
 31. };
 32. //số lượng tank lớn nhất , trong đó có cả tank ta
 33. //tank_dich_max là bao nhiêu tùy bạn 1,2,..,7.(5 thui)
 34. // mảng tĩnh sẽ ngốn Ram của bạn đấy
 35. #define tank_dich_max 20
 36. // 20 tank địch
 37. byte tank[1 + tank_dich_max][10]; // ma trận mảng xe tăng ( mảng 2 chiều), (mảng tĩnh nhé)
 38. // (cứ mỗi x, y trong c[x][y] thì ta mới được 1 ô giá trị)
 39. // tổng cộng cần 5 tanks nhân 9 thuộc tính = 45 biến byte !
 40. // mảng đầu quy định biển số xe thứ i từ 0 (ta) 1,2,3,4,..,tank_dich_max (địch)
 41. // mảng sau quy định thuộc tính của xe thứ i, bao gồm
 42. //tank[i][0]: trạng thái xe còn hay mất
 43. // tank[i][1]: hoành độ xe i
 44. // tank[i][2]: tung độ xe i
 45. // tank[i][3]: hướng xe ĐÔNG-1, BẮC-2, TÂY-3, NAM-4
 46. //tank[i][4]: số bước chân (pixel) mà xe đã đi
 47. //tank[i][5]: hoành độ đạn đang bay của xe i
 48. //tank[i][6]: tung độ đạn đang bay của xe i, tung độ có chiều dương hướng xuống nhá
 49. //tank[i][7]: hướng viên đạn đang bay của xe i
 50. //tank[i][8]: trạng thái đạn còn hay mất
 51. // hướng ĐÔNG-1, BẮC-2, TÂY-3, NAM-4
 52.  
 53. byte Xmin, Xmax, Ymin, Ymax; // giới hạn khung hình:biên
 54.  
 55. unsigned int diem;
 56.  
 57. unsigned int delay_toc_do;
 58. byte toc_do_dan, toc_do_dich, toc_do_ta;
 59. // Chương trình chạy 1 lần
 60. void setup()
 61. {
 62. //||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 63. //Serial.begin(9600);
 64. Serial.println(getMemoryFree()); //Kiểm tra RAM
 65.  
 66. lcd.ON();
 67. lcd.SET(23, 0, 0, 0, 4);
 68.  
 69. pinMode(left_b, INPUT_PULLUP);
 70. pinMode(down_b, INPUT_PULLUP);
 71. pinMode(right_b, INPUT_PULLUP);
 72. pinMode(up_b, INPUT_PULLUP);
 73. pinMode(fight_b, INPUT_PULLUP);
 74. pinMode(select_b, INPUT_PULLUP);
 75. //đặt ở chế độ sử dụng nội trở
 76. /*
 77. // nếu muốn dùng điện trở ngoài thì xóa bên trên đi, copy -dán đoạn này thay vào
 78. pinMode(left_b,INPUT);
 79. pinMode(down_b,INPUT);
 80. pinMode(right_b,INPUT);
 81. pinMode(up_b,INPUT);
 82. pinMode(fight_b,INPUT);
 83. pinMode(select_b,INPUT);
 84. */
 85. //biên
 86. Xmin = 3; // min=1
 87. Xmax = 125; //max=127
 88. Ymin = 2; //min=1
 89. Ymax = 61; //max=62
 90. // chu kỳ delay, tốc đọ khung hình
 91. // auto chỉnh delay theo số lượng tank
 92.  
 93. if (tank_dich_max <= 25) {
 94. //bạn đã cài tank_dich_max = bao nhiêu thế hử, 50 con sao?
 95. //sức chịu đựng của arduino cũng có hạn thui
 96. delay_toc_do = (50 - tank_dich_max * 2);
 97. }
 98. else {
 99. delay_toc_do = 5;
 100. }
 101. // tốc độ đạn, địch, ta
 102. toc_do_dan = 4;
 103. toc_do_dich = 1;
 104. toc_do_ta = 3;
 105. // điểm ban đầu
 106. diem = 0;
 107. /* BẬT CỔNG SERIAL ĐỂ XEM THÔNG BÁO
 108. // kiểm tra mảng
 109. Serial.begin(9600);
 110. // xuống dưới cùng phá ngoặc để mở thông báo */
 111. } // đóng set up
 112. void ve_nen()
 113. {
 114. //||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 115. //Bạn có thể vẽ bất cứ thứ gì lên màn hình khi nó
 116. //start game vào đây
 117. lcd.rect(8, 22, 118, 11, BLACK);
 118. lcd.Asc_String(10, 23, Asc("A R D U I N O . V N"), BLACK);
 119. lcd.rect(58, 54, 70, 11, BLACK);
 120. lcd.Asc_String(60, 55, Asc("By Thai Son"), BLACK);
 121.  
 122. lcd.display();
 123.  
 124. //||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 125. };
 126. void ve_tank_dich(byte x, byte y, byte huong)
 127. {
 128.  
 129. //buoc1: xóa
 130. xoa_xe(x, y);
 131. //bước 2: vẽ cái mới
 132. switch (huong) {
 133. case 1:
 134. // hướng đông
 135.  
 136. lcd.fillrect(x, y, 4, 2, BLACK);
 137. lcd.fillrect(x + 2, y + 2, 4, 2, BLACK);
 138. lcd.fillrect(x, y + 4, 4, 2, BLACK);
 139. /*
 140. lcd.Plus_Bitmap(x,y,6,6,tank_dich_6x6,0,NO_MIRROR, 0);// không xoay ảnh
 141. //lúc chạy lúc không, có lẽ là do tốc độ độc dữ liệu trong bộ nhớ Flash
 142. */
 143.  
 144. break;
 145. case 2:
 146. // hướng bắc
 147. lcd.fillrect(x, y + 2, 2, 4, BLACK);
 148. lcd.fillrect(x + 2, y, 2, 4, BLACK);
 149. lcd.fillrect(x + 4, y + 2, 2, 4, BLACK);
 150. /*
 151. lcd.Plus_Bitmap(x,y,6,6,tank_dich_6x6,90,NO_MIRROR, 0);// xoay ảnh 90
 152. //lúc chạy lúc không, có lẽ là do tốc độ độc dữ liệu trong bộ nhớ Flash
 153. */
 154. break;
 155.  
 156. case 3:
 157. // hướng tây
 158. lcd.fillrect(x + 2, y, 4, 2, BLACK);
 159. lcd.fillrect(x, y + 2, 4, 2, BLACK);
 160. lcd.fillrect(x + 2, y + 4, 4, 2, BLACK);
 161. /*
 162. lcd.Plus_Bitmap(x,y,6,6,tank_dich_6x6,180,NO_MIRROR, 0);// xoay ảnh 90
 163. //lúc chạy lúc không, có lẽ là do tốc độ độc dữ liệu trong bộ nhớ Flash
 164. */
 165. break;
 166.  
 167. case 4:
 168. // hướng nam
 169. lcd.fillrect(x, y, 2, 4, BLACK);
 170. lcd.fillrect(x + 2, y + 2, 2, 4, BLACK);
 171. lcd.fillrect(x + 4, y, 2, 4, BLACK);
 172. /*
 173. lcd.Plus_Bitmap(x,y,6,6,tank_dich_6x6,270,NO_MIRROR, 0);// xoay ảnh 90
 174. //lúc chạy lúc không, có lẽ là do tốc độ độc dữ liệu trong bộ nhớ Flash
 175. */
 176. break;
 177. default:
 178. break;
 179. } // đóng switch
 180. lcd.display();
 181.  
 182. }; //đóng ve_tank_dich
 183. /*
 184. switch tương đương với dòng lệnh sau :
 185. switch chỉ chấp nhận 2 kiểu biến đưa vào
 186. là char hoặc int
 187. neu la char thi phai viet : case 'a':.....case'b':...
 188. if (huong==2){// hướng đông
 189. lcd.fillrect(x,y,4,2,BLACK);
 190. lcd.fillrect(x+2,y+2,4,2,BLACK);
 191. lcd.fillrect(x,y+4,4,2,BLACK);
 192. }
 193. if (huong==2){ // hướng bắc
 194. lcd.fillrect(x,y+2,2,4,BLACK);
 195. lcd.fillrect(x+2,y,2,4,BLACK);
 196. lcd.fillrect(x+4,y+2,2,4,BLACK);
 197. }
 198.  
 199. if (huong==3){ // hướng tây
 200. lcd.fillrect(x+2,y,4,2,BLACK);
 201. lcd.fillrect(x,y+2,4,2,BLACK);
 202. lcd.fillrect(x+2,y+4,4,2,BLACK);
 203. }
 204.  
 205. if (huong==4){ // hướng nam
 206. lcd.fillrect(x,y,2,4,BLACK);
 207. lcd.fillrect(x+2,y+2,2,4,BLACK);
 208. lcd.fillrect(x+4,y,2,4,BLACK);
 209. }
 210. */
 211.  
 212. void ve_tank_ta(byte x, byte y, byte huong)
 213. {
 214. //buoc1: xóa
 215. xoa_xe(x, y);
 216. //bước 2: vẽ cái mới
 217. switch (huong) { // đổi về kiểu kí tự
 218. case 1:
 219. // hướng đông
 220. lcd.fillrect(x, y, 4, 2, BLACK);
 221. lcd.fillrect(x, y + 2, 6, 2, BLACK);
 222. lcd.fillrect(x, y + 4, 4, 2, BLACK);
 223. break;
 224. case 2:
 225. // hướng bắc
 226. lcd.fillrect(x, y + 2, 2, 4, BLACK);
 227. lcd.fillrect(x + 2, y, 2, 6, BLACK);
 228. lcd.fillrect(x + 4, y + 2, 2, 4, BLACK);
 229. break;
 230.  
 231. case 3:
 232. // hướng tây
 233. lcd.fillrect(x + 2, y, 4, 2, BLACK);
 234. lcd.fillrect(x, y + 2, 6, 2, BLACK);
 235. lcd.fillrect(x + 2, y + 4, 4, 2, BLACK);
 236. break;
 237.  
 238. case 4:
 239. // hướng nam
 240. lcd.fillrect(x, y, 2, 4, BLACK);
 241. lcd.fillrect(x + 2, y, 2, 6, BLACK);
 242. lcd.fillrect(x + 4, y, 2, 4, BLACK);
 243. break;
 244. default:
 245. break;
 246. } //đóng switch
 247. lcd.display();
 248.  
 249. }; //đóng ve_tank_ta
 250. void no(byte x, byte y)
 251. {
 252. // nổ xe tăng
 253. //tạo một thảm hình vuông
 254. byte a, b;
 255.  
 256. for (a = x - 2; a <= x + 6; a += 4) {
 257.  
 258. for (b = y - 2; b <= y + 6; b += 4) {
 259. lcd.fillrect(a, b, 2, 2, BLACK);
 260. }
 261. }
 262.  
 263. lcd.display();
 264. }; //đóng nổ xe tăng
 265. byte kiem_tra_vat_can(byte x, byte y, byte huong)
 266. {
 267. byte xi, yi;
 268.  
 269. //đôi lúc phía trước có vật cản nhưng không quay đầu
 270. //đó là vì ở lần duyệt đầu return kết thúc for ngay lập tức và trả về 0
 271. // thế cũng hay, mình không muốn đổi lại code nữa
 272. switch (huong) { //đổi về kiểu char
 273.  
 274. case 1:
 275. //phía dong_thì quét phía bên phải
 276. xi = x + 7;
 277. for (yi = y - 1; yi <= y + 5; yi++) {
 278. if (lcd.getpixel(xi, yi) == 1) {
 279. return 1;
 280. }
 281. else {
 282. return 0;
 283. }
 284. }
 285. break;
 286. case 2:
 287. //phía bắc_thì quét phía bên trên
 288. yi = y - 2;
 289. for (xi = x - 1; xi <= x + 6; xi++) {
 290. if (lcd.getpixel(xi, yi) == 1) {
 291. return 1;
 292. }
 293. else {
 294. return 0;
 295. }
 296. }
 297.  
 298. break;
 299. case 3:
 300. //phía tây_thì quét phía bên trái
 301. xi = x - 2;
 302. for (yi = y - 1; yi <= y + 6; yi++) {
 303. if (lcd.getpixel(xi, yi) == 1) {
 304. return 1;
 305. }
 306. else {
 307. return 0;
 308. }
 309. }
 310. break;
 311. case 4:
 312.  
 313. //phía nam_thì quét phía bên dưới
 314. yi = y + 7;
 315. for (xi = x - 1; xi < x + 6; xi++) {
 316. if (lcd.getpixel(xi, yi) == 1) {
 317. return 1;
 318. }
 319. else {
 320. return 0;
 321. }
 322. }
 323. break;
 324. default:
 325. break;
 326. } //đóng switch
 327. }; // đóng phát hiện vạt cản
 328.  
 329. void nhich_ve_phia_truoc_dich(byte x, byte y, byte huong, byte i)
 330. {
 331. byte xi, yi, hi;
 332. // bước 1: xóa xe
 333. xoa_xe(x, y);
 334. //bước 2: vẽ xe mới
 335. switch (huong) {
 336. case 1:
 337. xi = x + toc_do_dich;
 338. yi = y;
 339. hi = 1;
 340. ve_tank_dich(xi, yi, hi); //nhích sang bên phải
 341. break;
 342.  
 343. case 2:
 344.  
 345. xi = x;
 346. yi = y - toc_do_dich;
 347. hi = 2;
 348. ve_tank_dich(xi, yi, hi); //nhích lên phía trên
 349.  
 350. break;
 351.  
 352. case 3:
 353. xi = x - toc_do_dich;
 354. yi = y;
 355. hi = 3;
 356. ve_tank_dich(xi, yi, hi); //nhích sang bên trái
 357.  
 358. break;
 359.  
 360. case 4:
 361. xi = x;
 362. yi = y + toc_do_dich;
 363. hi = 4;
 364. ve_tank_dich(xi, yi, hi); //nhích xuống phía dưới
 365. break;
 366. default:
 367. break;
 368. } //đóng switch
 369.  
 370. //ghi vào mảng
 371. tank[i][1] = xi;
 372. tank[i][2] = yi;
 373. tank[i][3] = hi;
 374.  
 375. }; // đóng nhích về phía trước
 376.  
 377. void nhich_ve_phia_truoc_ta(byte x, byte y, byte huong)
 378. {
 379.  
 380. byte xi, yi, hi;
 381. // bước 1: xóa xe
 382. xoa_xe(x, y);
 383. //bước 2: vẽ xe mới
 384. switch (huong) {
 385.  
 386. case 1:
 387. xi = x + toc_do_ta;
 388. yi = y;
 389. hi = 1;
 390. ve_tank_ta(xi, yi, hi); //nhích sang bên phải
 391. break;
 392. case 2:
 393.  
 394. xi = x;
 395. yi = y - toc_do_ta;
 396. hi = 2;
 397. ve_tank_ta(xi, yi, hi); //nhích lên phía trên
 398.  
 399. break;
 400.  
 401. case 3:
 402. xi = x - toc_do_ta;
 403. yi = y;
 404. hi = 3;
 405. ve_tank_ta(xi, yi, hi); //nhích sang bên trái
 406. break;
 407.  
 408. case 4:
 409. xi = x;
 410. yi = y + toc_do_ta;
 411. hi = 4;
 412. ve_tank_ta(xi, yi, hi); //nhích xuống phía dưới
 413. break;
 414. default:
 415. break;
 416. } //đóng switch
 417. //ghi vào mảng
 418. tank[0][1] = xi;
 419. tank[0][2] = yi;
 420. tank[0][3] = hi;
 421. }; // đóng ta nhích về phía trước
 422. void ve_dan(byte x_dan, byte y_dan, byte huong_dan, byte i)
 423. {
 424. byte xi, yi, hi;
 425.  
 426. //bước 1: xóa cái cũ
 427. xoa_dan(x_dan, y_dan);
 428. //bước 2: vẽ 1 cái mới
 429. switch (int(huong_dan)) {
 430. case 1:
 431. // đạn bay về bên phải
 432.  
 433. xi = x_dan + toc_do_dan;
 434. yi = y_dan;
 435. hi = 1;
 436. lcd.fillrect(xi, yi, 2, 2, BLACK);
 437. break;
 438. case 2:
 439. // đạn bay về PHÍA trên
 440.  
 441. xi = x_dan;
 442. yi = y_dan - toc_do_dan;
 443. hi = 2;
 444. lcd.fillrect(xi, yi, 2, 2, BLACK);
 445. break;
 446. case 3:
 447. // đạn bay về bên trái
 448.  
 449. xi = x_dan - toc_do_dan;
 450. yi = y_dan;
 451. hi = 3;
 452. lcd.fillrect(xi, yi, 2, 2, BLACK);
 453. break;
 454. case 4:
 455. // đạn bay về phía dưới
 456.  
 457. xi = x_dan;
 458. yi = y_dan + toc_do_dan;
 459. hi = 4;
 460. lcd.fillrect(xi, yi, 2, 2, BLACK);
 461. break;
 462. default:
 463. break;
 464. } //đóng switch
 465. lcd.display();
 466.  
 467. //ghi vào mảng
 468. tank[i][5] = xi;
 469. tank[i][6] = yi;
 470. tank[i][7] = hi;
 471.  
 472. }; // đóng vẽ đạn
 473.  
 474. void xoa_dan(byte x_dan, byte y_dan)
 475. {
 476.  
 477. // xóa một viên đạn ở tọa độ x,y bằng 1 hình chữ nhật màu trắng
 478. lcd.fillrect(x_dan, y_dan, 2, 2, WHITE);
 479. lcd.display();
 480. }; // đóng xóa đạn
 481.  
 482. void xoa_xe(byte x, byte y)
 483. {
 484. // xóa một xe tăng ở tọa độ x,y bằng 1 hình chữ nhật màu trắng
 485.  
 486. lcd.fillrect(x, y, 6, 6, WHITE); // xóa xe bằng một hình cn màu trắng
 487. lcd.display();
 488. }; // đóng xóa xe tăng
 489.  
 490. byte doi_huong(byte huong)
 491. {
 492. // quy tắc đổi hướng: Quay sang bên trái của hướng hiện tại
 493. switch (huong) {
 494. case 1:
 495. return 2;
 496. break;
 497. case 2:
 498. return 3;
 499. break;
 500. case 3:
 501. return 4;
 502. break;
 503. case 4:
 504. return 1;
 505. break;
 506. default:
 507. break;
 508. } //dóng switch
 509. }; // đóng đổi hướng
 510.  
 511. void ve_xe_dich_main(byte i)
 512. {
 513.  
 514. byte chon_huong_tank, phat_hien, x_tank, y_tank, huong_tank, ton_tai;
 515. byte buoc_tank;
 516. byte x_dan, y_dan, huong_dan, ton_tai_dan;
 517. //duyệt xe địch từ thứ 1 đến tank_dich_max trong mảng
 518. ton_tai = tank[i][0];
 519. if (ton_tai == 0) {
 520. // nếu xe thứ i không có, hoặc chết rồi thì cần tạo xe mới
 521. lcd.Number_Long(Xmin + i * ((Xmax - Xmin) / tank_dich_max), Ymin / 8, i, ASCII_NUMBER, BLACK);
 522. // viết 1 chữ số ra màn hình/ (Ymin/8) là dòng thứ ?
 523. ve_tank_dich(Xmin + i * ((Xmax - Xmin) / tank_dich_max), Ymin + 10, i % 4 + 1);
 524. // vẽ xe có tọa độ theo biển số xe
 525. //i%4+1, nếu i=4 hoặc i=8 suy ra i%4=0,
 526. //mà hướng 1,2,3,4, nên phải +1 để khác 0
 527.  
 528. tank[i][1] = Xmin + i * ((Xmax - Xmin) / tank_dich_max); //ghi vào mảng hoành độ khởi đầu
 529. tank[i][2] = Ymin + 10; // ghi vào mảng tung độ khởi đầu
 530. tank[i][3] = (i % 4 + 1); //ghi vào mảng hướng ban đầu
 531. tank[i][4] = 0; // xe chưa đi 1 "bước" nào cả
 532. tank[i][0] = 1; // tích vào bảng, rằng đã tồn tại xe i
 533. }
 534. else { // xe i này vẫn sống
 535. //lấy thông tin của xe
 536. x_tank = tank[i][1];
 537. y_tank = tank[i][2];
 538. huong_tank = tank[i][3];
 539. buoc_tank = tank[i][4];
 540. phat_hien = kiem_tra_vat_can(x_tank, y_tank, huong_tank);
 541. // đổi hướng hay không
 542.  
 543. if ((x_tank <= Xmin) || (x_tank >= Xmax) || (y_tank <= Ymin) || (y_tank >= Ymax) || (phat_hien == 1)) {
 544.  
 545. // nếu ở trên biên hoặc có vật cản thì phải quay về hướng ngược lại
 546. tank[i][3] = doi_huong(huong_tank); // ghi vào mảng
 547. }
 548.  
 549. //di chuyển
 550. huong_tank = tank[i][3]; // Rồi lại gán
 551. //sau đó nhích về phía trước 1 pixel
 552. nhich_ve_phia_truoc_dich(x_tank, y_tank, huong_tank, i);
 553. tank[i][4] = buoc_tank + 1; // nhích về phía trước thì phải cộng thêm 1 "bước"
 554. buoc_tank = tank[i][4]; //rồi lại gán, muốn dùng thì phải gán
 555. //CHuẩn bị bắn
 556. // QUY ƯỚC: xe tăng thứ i sẽ di chuyển i*5 bước rồi bắn 1 lần
 557. // VÀ
 558. //QUY ƯỚC: xe chỉ được bắn khi viên đạn của xe đó đã bị mất
 559. ton_tai_dan = tank[i][8];
 560. if ((buoc_tank >= (i * 5)) && (ton_tai_dan == 0)) { //kiểm tra thỏa mãn
 561. //nạp đạn
 562. tank[i][7] = huong_tank; // đặt hướng đạn là hướng hiện tại của xe
 563. tank[i][5] = x_tank + 2; // viên đạn nằm bên trong xe
 564. tank[i][6] = y_tank + 2; // viên đạn nằm bên trong xe
 565. tank[i][4] = 0; // đặt lại bước = 0 (mất 1 ngày để tìm ra lỗi này, hic ^^)s
 566. tank[i][8] = 1; // tích vào mảng rằng viên đạn của xe i đã tồn tại
 567. }
 568. //vẽ đạn
 569. // lại gán
 570. if (ton_tai_dan == 1) {
 571. x_dan = tank[i][5];
 572. y_dan = tank[i][6];
 573. huong_dan = tank[i][7];
 574. //rồi mới vẽ
 575. ve_dan(x_dan, y_dan, huong_dan, i);
 576.  
 577. } //đóng vẽ đạn
 578. } //đóng else if đầu
 579.  
 580. } // đóng vẽ xe địch main
 581. void ve_xe_ta_main()
 582. {
 583.  
 584. /*
 585. // DI CHUYỂN XE TA------------------------------------------------------
 586. */
 587. byte huong_tank_ta, x_tank_ta, y_tank_ta; //tank của ta
 588. byte huong_tank_ta_button;
 589. huong_tank_ta_button = lcd.pullup_4(right_b, up_b, left_b, down_b); // đọc giá trị diều khiển
 590.  
 591. //lấy thông tin của xe tank
 592. x_tank_ta = tank[0][1];
 593. y_tank_ta = tank[0][2];
 594. huong_tank_ta = tank[0][3];
 595. /*buoc_tank=tank[i][4];
 596. */
 597. if (huong_tank_ta_button != 0) { // có 1 nút được nhấn
 598. if (huong_tank_ta_button != huong_tank_ta) {
 599. // nếu hướng cũ của xe khác với giá trị nút nhấn
 600. //thì đặt lại hướng của xe là giá trị nút nhấn
 601. //thế mới gọi là điều khiển chứ !
 602. tank[0][3] = huong_tank_ta_button;
 603. // gán
 604. huong_tank_ta = tank[0][3];
 605. // rồi vẽ
 606. ve_tank_ta(x_tank_ta, y_tank_ta, huong_tank_ta);
 607. }
 608. else {
 609. // ngược lại, nút ấn có vai trò di chuyển xe
 610.  
 611. // nếu xe trong biên và không có vật cản thì mới được phép đi
 612. nhich_ve_phia_truoc_ta(x_tank_ta, y_tank_ta, huong_tank_ta);
 613.  
 614. } // đóng else if ngoài
 615. } //dóng if ngoài
 616. /*
 617. // TA BẮN ĐẠN-----------------------------------------------------
 618. */
 619. //đạn của ta
 620. byte huong_dan_ta, x_dan_ta, y_dan_ta, ton_tai_dan_ta;
 621. byte OK_BAN;
 622.  
 623. //QUY ƯỚC: xe chỉ được bắn khi viên đạn của xe đã bị mất + NHẤN NÚT
 624.  
 625. ton_tai_dan_ta = tank[0][8];
 626. OK_BAN = digitalRead(fight_b); // nút fight có được nhấn hay không
 627. if ((OK_BAN == 0) && (ton_tai_dan_ta == 0)) {
 628. //NÚT fight đã nhấn
 629.  
 630. //lấy thông tin của xe tank
 631. x_tank_ta = tank[0][1];
 632. y_tank_ta = tank[0][2];
 633. huong_tank_ta = tank[0][3];
 634. //nạp đạn
 635. tank[0][7] = huong_tank_ta; // đặt hướng đạn là hướng hiện tại của xe
 636. tank[0][5] = x_tank_ta + 2; // viên đạn nằm bên trong xe
 637. tank[0][6] = y_tank_ta + 2; // viên đạn nằm bên trong xe
 638. // nạp đạn xong
 639. tank[0][8] = 1; // viên đạn đã tồn tại
 640. } // đóng if bắn
 641. //gán
 642. ton_tai_dan_ta = tank[0][8];
 643. //vẽ đạn
 644. if (ton_tai_dan_ta == 1) {
 645.  
 646. //lấy thông tin
 647. x_dan_ta = tank[0][5];
 648. y_dan_ta = tank[0][6];
 649. huong_dan_ta = tank[0][7];
 650. //vẽ đạn
 651. ve_dan(x_dan_ta, y_dan_ta, huong_dan_ta, 0); // số "0" ở cuối là biển số của xe ta
 652. } // đóng if vẽ
 653.  
 654. } //đóng vẽ xe ta main
 655. void bang_diem(byte i)
 656. {
 657.  
 658. lcd.Asc_String(10, 2, Asc("Diem:"), BLACK);
 659. lcd.Number_Long(35, 2, diem, ASCII_NUMBER, BLACK);
 660.  
 661. lcd.Asc_String(10, 12, Asc("Thu pham:T"), BLACK);
 662.  
 663. lcd.Number_Long(75, 12, i, ASCII_NUMBER, BLACK);
 664. lcd.display();
 665.  
 666. //Reset tank[1+tank_dich_max][10]
 667. for (byte xxx = 0; xxx <= tank_dich_max; xxx++) {
 668. for (byte yyy = 0; yyy <= 10; yyy++) {
 669. tank[xxx][yyy] = 0;
 670. }
 671. }
 672. // reset diem
 673. diem = 0;
 674.  
 675. } // dong bang diem
 676.  
 677. void lap_vo_han()
 678. {
 679. // dừng dòng chảy chính bằng vòng lặp vô hạn
 680. //thoát lặp khi nút Fight được nhấn
 681.  
 682. int y = 55;
 683. lcd.Asc_String(10, y + 2, Asc("Fight!"), BLACK);
 684. lcd.display();
 685. while (digitalRead(fight_b) != 0) {
 686. lcd.rect(8, 55, 40, 10, BLACK);
 687. lcd.display();
 688. if (digitalRead(fight_b) == 0) {
 689.  
 690. break; // thoát ngay
 691. }
 692. delay(250);
 693.  
 694. lcd.rect(8, y, 40, 10, DELETE);
 695. lcd.display();
 696.  
 697. if (digitalRead(fight_b) == 0) {
 698. break; // thoát ngay
 699. }
 700. delay(250);
 701. }
 702. } //đóng lặp vô hạn
 703.  
 704. /*====================================================
 705. * ===================================================
 706. * ĐÓNG KHAI BÁO CÁC HÀM+CÀI ĐẶT
 707. * ===================================================
 708. * VÀO VÒNG LẶP CỦA DÒNG CHẢY CHÍNH
 709. * ===================================================
 710. * ===================================================
 711. */
 712.  
 713. void loop()
 714.  
 715. {
 716. //goi doi tuong la game
 717.  
 718. //Bắt đầu game, vẽ xe ta----------------------------------------
 719.  
 720. byte xe_ta_ton_tai;
 721. xe_ta_ton_tai = tank[0][0];
 722. if (xe_ta_ton_tai == 0) {
 723. ve_tank_ta(30, 55, 2); // tại 30-55, đang hướng lên phía trên
 724. ve_nen(); //vẽ nền game
 725. tank[0][1] = 30; //ghi vào mảng hoành độ khởi đầu
 726. tank[0][2] = 55; // ghi vào mảng tung độ khởi đầu
 727. tank[0][3] = 2; //ghi vào mảng hướng ban đầu
 728. tank[0][4] = 0; // xe chưa đi 1 "bước" nào cả !
 729. tank[0][0] = 1; // tích vào bảng, rằng đã tồn tại xe ta
 730. }
 731. /*
 732. //VẼ XE ĐỊCH----------------------------------------------------------
 733. */
 734.  
 735. for (byte i = 1; i <= tank_dich_max; i++) {
 736.  
 737. //duyệt xe địch từ thứ 1 đến tank_dich_max trong mảng
 738. ve_xe_dich_main(i);
 739. //rồi lặp cho đủ tank_dich_max xe
 740. } // đóng for
 741.  
 742. /*
 743. //VẼ XE TA----------------------------------------------------------
 744. */
 745. ve_xe_ta_main();
 746.  
 747. /*
 748. // Xóa ĐẠN ĐỊCH VÀ TA
 749. // NẾU ĐẠN VƯỢT BIÊN THÌ ĐẠN BỊ XÓA-----------------------
 750. */
 751. for (byte i = 0; i <= tank_dich_max; i++) {
 752. byte X_DAN, Y_DAN;
 753. X_DAN = tank[i][5];
 754. Y_DAN = tank[i][6];
 755. if ((X_DAN <= Xmin) || (X_DAN >= Xmax) || (Y_DAN <= Ymin) || (Y_DAN >= Ymax)) {
 756. tank[i][8] = 0; // xóa tồn tại đạn
 757. xoa_dan(X_DAN, Y_DAN);
 758. // xóa tọa độ đạn
 759. //không cần đâu, nó sẽ được ghi đè
 760. //và bảo vệ bởi hàm kiểm tra tồn tại
 761. // nếu quá 224 thì nó bị quay về 0 nếu ta tiếp tục tăng giá trị cho nó
 762. }
 763.  
 764. } //đóng for xóa đạn
 765.  
 766. /*
 767. //KIỂM TRA VA CHẠM-------------------------------------------
 768. */
 769. // xét (tank_dich_max) xe địch và 1 viên đạn của ta
 770. //-------------------------------------------------
 771. int hieu_x_dich, hieu_y_dich;
 772. for (byte i = 1; i <= tank_dich_max; i++) {
 773. hieu_x_dich = tank[0][5] - tank[i][1];
 774. hieu_y_dich = tank[0][6] - tank[i][2];
 775. // nếu tọa độ đạn ta trừ tọa độ xe địch mà dương và <=5 và đạn còn tồn tại
 776. // dính đạn
 777. if ((hieu_x_dich >= 0) && (hieu_x_dich <= 5) && (hieu_y_dich >= 0) && (hieu_y_dich <= 5) && (tank[0][8] == 1)) {
 778. // vẽ một vụ nổ tại tọa độ xe đó
 779. no(tank[i][1], tank[i][2]);
 780. // khai tử xe tăng đó
 781. tank[i][0] = 0;
 782. // khai tử viên đạn cửa ta
 783. tank[0][8] = 0;
 784. //cộng điểm người chơi đạt được khi giết tank i
 785. diem++;
 786. } // đóng if
 787. } // đóng for
 788.  
 789. // xét ta và (tank_dich_max) viên đạn cửa địch
 790. //--------------------------------------------------
 791. for (byte i = 1; i <= tank_dich_max; i++) {
 792.  
 793. int hieu_x_ta, hieu_y_ta;
 794. // nếu tọa độ đạn địch trừ tọa độ xe ta mà dương và <=5
 795. // dính đạn
 796. hieu_x_ta = tank[i][5] - tank[0][1];
 797. hieu_y_ta = tank[i][6] - tank[0][2];
 798.  
 799. if ((hieu_x_ta >= 0) && (hieu_x_ta <= 5) && (hieu_y_ta >= 0) && (hieu_y_ta <= 5)) {
 800. // vẽ một vụ nổ tại tọa độ xe đó
 801. no(tank[0][1], tank[0][2]);
 802. delay(1000);
 803.  
 804. lcd.clear();
 805.  
 806. //THUA CUỘC
 807. // BẢNG ĐIỂM
 808. ///---------------------------------------------
 809.  
 810. bang_diem(i);
 811.  
 812. //LẶP CÓ ĐIỀU KIỆN
 813. //Nhấn nút fight để chơi tiếp
 814.  
 815. lap_vo_han();
 816. //-------------------------------------------
 817.  
 818. //thoát lặp
 819. lcd.clear();
 820.  
 821. goto the_end; // nhảy cóc tới nhãn the end cuối trang
 822. //nếu không có lệnh này, for sẽ lặp lại cho đến max con chạy
 823. //và ta sẽ phải nhấn giữ khá lâu
 824. } // đóng if
 825.  
 826. } //đóng for kiểm tra va trạm
 827.  
 828. /*
 829.  
 830. // KẾT THÚC HÀM
 831. // KẾT THÚC 2 NGÀY LÀM VIỆC CHĂM CHỈ!
 832. // kiểm tra mảng
 833. //___________________________
 834. //__________________________
 835. Serial.print("DIEM CUA BAN :");
 836.  
 837. Serial.println(diem);
 838. int aaa,bbb;
 839.  
 840. Serial.println("___________YES/NO______X TANK____Y TANK__HUONG ____BUOC____X DAN____Y DAN_____HUONG_____YES/NO");
 841. // XE TĂNG SỐ 0 LÀ CỦA BẠN
 842. // 1,2,3,4 LÀ ĐỊCH
 843. // YES/NO : CÒN SỐNG HAY ĐÃ CHẾT
 844. // X, Y TANK: TỌA ĐỘ XE TĂNG ĐÓ
 845. // HUONG: HƯỚNG CỦA MŨI XE ĐÓ CHỈ ĐI ĐÂU (1->4) (ĐÔNG, BẮC, TÂY, NAM)
 846. // BUOC; XE ĐÓ ĐÃ ĐI ĐƯỢC BAO NHIÊU BƯỚC (RIÊNG XE MÌNH THÌ KHÔNG CẦN)
 847. // X,Y DAN: TỌA ĐỌ VIÊN ĐẠN CỦA XE TĂNG ĐÓ
 848. // HƯỚNG VIÊN ĐẠN
 849. // YES/NO: VIÊN ĐẠN CÒN HAY MẤT
 850. for(aaa=0; aaa<tank_dich_max; aaa++){
 851. Serial.print("XE SO:");
 852. Serial.print(aaa);
 853. for(bbb=0; bbb<10; bbb++){
 854. Serial.print("________");
 855. Serial.print(tank[aaa][bbb]);
 856. }
 857. Serial.println("");
 858. }
 859. // */
 860.  
 861. //Serial.println( getMemoryFree()); //KIỂM TRA RAM
 862.  
 863. the_end:
 864.  
 865. //Serial.println( getMemoryFree()); //KIỂM TRA RAM
 866. delay(delay_toc_do);
 867. } //đóng loop
 868. int getMemoryFree()
 869. {
 870. //HÀM NÀY TRẢ VỀ SỐ RAM CÒN DƯ TRÊN ARDUINO
 871. extern int __heap_start;
 872. extern int* __brkval;
 873. return (int)SP - (__brkval == 0 ? (int)&__heap_start : (int)__brkval);
 874. //mấy cái __heap_start, __brkval là những thanh ghi của cấu trúc harvard (cấu trúc của các vđk). VXL như intel, arm,.. dùng cấu trúc john von neuman
 875. }
 876.  
 877. //////////
 878. /////////
 879. /////////

 

4

Cài map

Bạn có thể thay thế hàm ve_nen() bằng các hàm sau để tạo Map.

Map matrix

void ve_nen()
{
  //||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  //Bạn có thể vẽ bất cứ thứ gì lên màn hình khi nó
  //start game vào đây
  for (int x = 0; x < Xmax; x += 10) {
    for (int y = 15; y < 60; y += 10) {
      lcd.FillRect(x, y, 5, 5, BLACK);
      lcd.display();
      delay(30);
    }
  }
}

Map thành phố - Random

void ve_nen()
{
  //||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  //Bạn có thể vẽ bất cứ thứ gì lên màn hình khi nó
  //start game vào đây
  int x, y, size_brick;
  for (int i = 0; i < 50; i++) {
    // 50 viên gạch
    randomSeed(millis()); // lấy random từ đồng hồ
    x = random(Xmin, Xmax);
    y = random(Ymin, Ymax - 15);
    size_brick = random(3, 10);
    lcd.FillRect(x, y, size_brick, size_brick, BLACK);
    lcd.display();
    delay(30);
  }
}

Map rừng rậm - Random

void ve_nen()
{

  //||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  //Bạn có thể vẽ bất cứ thứ gì lên màn hình khi nó
  //start game vào đây

  int x, y, R;
  for (int i = 0; i < 25; i++) {
    // 50 viên gạch
    randomSeed(millis()); // lấy random từ đồng hồ
    x = random(Xmin, Xmax);
    y = random(Ymin, Ymax);
    R = random(3, 10);
    lcd.FillCircle(x, y, R, BLACK);
    lcd.display();
    delay(30);
  }
}
Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN