Play music with Arduino

09/10/2018
play-music-with-arduino

    Một mini project với arduino cho các bạn mới bắt đầu: chọn bản nhạc bằng remote và arduino sẽ phát nó bằng buzz, tên bài và nốt nhạc được hiển thị trên LCD.

PHẦN CỨNG

LẮP MẠCH

Vẽ bằng fritzing bạn chọn mục tải về bên dưới

LẬP TRÌNH

Các bạn cài thêm thư viện NewTone.h và File code: Tải về

Điều khiển bằng remote:

  • Ấn phím 1, 2, 3, 4 để chọn bài tương ứng.
  • Ấn phím >|| để phát tất cả các bài.
  • Ấn phím EQ để dừng khi đang chơi nhạc. (Thực chất là raset arduino)

Code thực hiện các công việc sau:

  • Đọc tín hiệu từ remote control và chọn bài hát bạn muốn.
  • Arduino sẽ phát nhạc qua buzzer.
  • Trên màn hình LCD sẽ hiển thị tên bài và các nốt nhạc: trong mỗi chương trình con phát từng nốt nhạc qua buzzer đều có đoạn code hiển thị nốt đó lên LCD.
  • Để dừng nhạc khi đang phát, dùng hàm shut(), reset arduino bằng phần mềm.
Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN