Sản phẩm cho mùa xuân

Sắp xếp theo:
-3%
IC ATMEGA328P DIP32 dán

IC ATMEGA328P DIP32 dán

116.400₫ 120.000₫
-3%
Bộ máy in 3D LCD2004-UnoR32560-A4988
-3%
Module Ethernet mạng W5100 cho Arduino
-3%
Bộ Kit Arduino nâng cao RFID Starter Kit
-3%
Arduino Mega 2560 R3

Arduino Mega 2560 R3

475.300₫ 490.000₫
-3%
IC AVR ATmega32-16PU

IC AVR ATmega32-16PU

106.700₫ 110.000₫
-3%
IC ATMEGA328P-PU DIP28 cho Arduino UNO
-3%
Arduino Pro Mini (Không nạp)

Arduino Pro Mini (Không nạp)

106.700₫ 110.000₫
-3%
Arduino UNO-R3 (Chíp dán)

Arduino UNO-R3 (Chíp dán)

203.700₫ 210.000₫
-3%
Arduino Nano V3.0 (Có nạp)

Arduino Nano V3.0 (Có nạp)

184.300₫ 190.000₫