Sản phẩm cho mùa xuân

Sắp xếp theo:
-50%
Transistor S9012 2T1 PNP SMD 1 cái
-50%
Transistor S9014 NPN J6 SMD 1 cái
-3%
IC ATMEGA328P DIP32 dán

IC ATMEGA328P DIP32 dán

116.400₫ 120.000₫
-3%
ATMEGA16L 8PU AVR DIP 40

ATMEGA16L 8PU AVR DIP 40

145.500₫ 150.000₫
-3%
Bộ máy in 3D LCD2004-UnoR32560-A4988
-3%
Module Ethernet mạng W5100 cho Arduino
-3%
Bộ Kit Arduino nâng cao RFID Starter Kit
-3%
Arduino Mega 2560 R3

Arduino Mega 2560 R3

310.400₫ 320.000₫
-3%
IC AVR ATmega32-16PU

IC AVR ATmega32-16PU

106.700₫ 110.000₫
-3%
IC ATMEGA328P-PU DIP28 cho Arduino UNO
-3%
Arduino Pro Mini (Không nạp)

Arduino Pro Mini (Không nạp)

106.700₫ 110.000₫
-3%
Arduino UNO-R3 (Chíp dán)

Arduino UNO-R3 (Chíp dán)

160.050₫ 165.000₫
-3%
Arduino Nano V3.0 (Có nạp)

Arduino Nano V3.0 (Có nạp)

155.200₫ 160.000₫