Sản phẩm cho mùa xuân

Sắp xếp theo:
-1%
ATMEGA32-16PU AVR DIP-40

ATMEGA32-16PU AVR DIP-40

59.557₫ 60.000₫
-1%
ATMEGA16L-8PU AVR DIP-40

ATMEGA16L-8PU AVR DIP-40

59.557₫ 60.000₫
-1%
Bộ Kit Arduino nâng cao RFID Starter Kit
-10%
Arduino Mega 2560 R3

Arduino Mega 2560 R3

315.250₫ 350.000₫
-1%
IC ATMEGA328P-PU DIP28 cho Arduino UNO
-9%
Arduino Uno R3 (Chíp cắm)

Arduino Uno R3 (Chíp cắm)

154.524₫ 170.000₫